Inspeksjon av fukt og vannskade

I de aller fleste tilfeller er det viktig at vi kommer ut på inspeksjon på skadestedet for å kunne kartlegge årsak til fukt- eller vannskaden, dokumentere skadens omfang samt anbefale riktige tiltak.

Kartlegging av en fuktskade skjer i første omgang ved å ta fuktmålinger i konstruksjonen for å se på utbredelse av skaden (skadeomfang). For å kunne gjøre riktige vurderinger i henhold til skadeårsak og tiltak er det ofte også nødvendig å åpne opp konstruksjonen lokalt.

Mycoteams kompetanse og lange praktiske erfaring, sammen med et bredt spekter av fuktmåleutstyr og spesifikke laboratorieanalyser, gjør at vi kan gi en nøytral og riktig vurdering av skadeårsak. Dokumentasjon av skadeomfanget, vurdering av skadeårsak samt anbefaling av tiltak vil bli beskrevet i en rapport etter utført inspeksjon.

Hvor i landet utfører dere inspeksjoner?

I hovedsak områder tilknyttet Oslo, Trondheim, Hamar, Sørlandet. Vi dekker også resten av landet, men da tilkommer reisekostnader.

Hvor mye koster en inspeksjon?

Pris avhenger av lokasjon med tanke på våre kontorer (Trondheim/ Oslo/ Hamar/ Sørlandet). Problemstilling og omfang vil også være avgjørende for prisen. Ta kontakt med oss og vi vil sette opp et prisestimat.

Kontakt oss

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!