Analyse av malingsfilm

Mycoteam kan gjøre vurderinger av hvorvidt produsentens anbefalinger er fulgt, og om overflatebehandlingen fungerer godt i samspill med underlaget. Overflatebehandling på fasader har stor betydning for fuktforhold og risiko for soppangrep.

Overflatebehandlingsprodukter på treverk og andre materialer skal blant annet beskytte mot fuktighet og har betydning for hvor lett materialet blir angrepet av sopp. Produsentene av produktene utarbeider anbefalinger om hvor mange strøk som bør påføres og hvor tykk malingsfilmen skal være, og det er viktig at disse anbefalingene følges.

Vi ser fra tid til annen skader som kommer av dårlig samspill mellom treoverflaten, tidligere påført overflatebehandling og den sist påførte overflatebehandlingen. Det kan dreie seg om omfattende avflassing, blæring og i noen tilfeller akkumulering av fuktighet med påfølgende råtesoppskader.

Mycoteam kan foreta analyse av overflatebehandlinger, hvor vi vurderer hvor mange strøk som er påført, måler tykkelsen på de enkelte strøkene og total filmtykkelse. Videre kan det analyseres for soppvekst på overflaten, på undersiden og i overflatebehandlingen. Vi kan også vurdere samspillet mellom de ulike sjiktene der det er benyttet ulike overflatebehandlinger. Mycoteam gjør ikke kjemiske analyser av maling, og kan dermed ikke fastslå med sikkerhet hva slags produkt(er) som er brukt.

Kontakt oss

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!