Sporgassmåling av inneklima

Sporgassmåling brukes for å måle den reelle ventilasjonsraten. Den reelle ventilasjonsraten sier noe om inneklima i et rom. Mycoteam benytter sporgass i form av CO2 til slike målinger.

Hvorfor finne ut ventilasjonsraten

Det kan være hensiktsmessig å vite ventilasjonsraten i mange tilfeller, her er noen eksempler:

  • Man opplever tung luft f.eks. hjemme eller på arbeidsplassen. Skyldes den tunge lufta at det er for lite ventilasjon?
  • For dårlig ventilasjon i en bolig kan gi opphopning av både svevestøv, luftfuktighet og CO₂ – noe som alle er faktorer som kan gi et dårlig inneklima. I tillegg øker risikoen for kondens og muggsoppvekst i den kalde årstiden på kjøligere innvendige flater dersom luftfuktigheten er for høy.
  • Mange opplever å få sverteskader på innvendige flater. Dette kan dreie seg om heksesot. Heksesot oppstår lettere ved for dårlig ventilasjon, og for å hindre at det oppstår på nytt er et av tiltakene å sørge for at ventilasjonen er god nok.

Metode

Det slippes ut CO₂ -gass i et utvalgt avgrenset område/rom, eller i hele boligen/bygget. Dette er samme gass som vi puster ut og er ikke farlig før man når mye høyere konsentrasjoner enn det som benyttes ved denne målingen. Likevel må man holde seg borte fra måleområdet ca 6 timer etter at gass er sluppet ut. Dette er fordi i disse timene logges de mest viktige dataene, og brukes til utregning av luftskiftet. Man ønsker ikke tilførsel av mer CO₂ -gass fra utpust i denne perioden.

Hva er luftskifte

Luftskiftet oppgis som oftest ved et tall fra 0-1 og er et mål på hvor god ventilasjonen er. Et luftskifte på 0,5 vil si at 50 % av luften i det aktuelle rommet/boligen skiftes ut per time. Ved hjelp av dataene fra de første 6 timene med CO₂ -logging kan dette luftskiftet regnes ut, også kaldt ventilasjonsraten.

Kontakt oss

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!