Gelenettsopp

Gelénettsopp (Phlebia tremellosa ) forekommer på materialer som utsettes for høy fuktighet/ lekkasjer. Soppen forekommer vanligst på løvved (bjørk), men finnes også på barved. Soppen forårsaker hvitråte i angrepne materialer. Soppen er ikke en vanlig skadegjører i bygninger.

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!