Gjærsopp

Gjærsopp er encellede organismer som formerer seg ved hjelp av knoppskyting. Soppcellene er runde til avlange i formen. Innendørs trives de best på steder med jevnlig tilgang til vann (og særlig stillestående vann) som for eksempel i sluk og i forbindelse med fuktutsatte områder i baderom.

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!