Gråråte

Gråråte er betegnelsen på nedbrytning av trematerialer forårsaket av enkelte arter muggsopp eller andre mikrosopp. Skadene oppstår på trematerialer som har vært utsatt for oppfukting over lengre tid. Angrep av gråråte er lett å identifisere ved mikroskopering fordi det dannes en rekke hulrom i vedcellenes vegger. Dette forårsaker mørning av angrepne trematerialer (oppflising) som får en karakteristisk grå farge. Trematerialer i kontakt med jord (stolper, ytterkledning), vinduer eller baderom er eksempler på bygningskonstruksjoner som kan få gråråteskader. Trykkimpregnerte trematerialer får også gråråteskader.

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!