Gråråtesopper

Gråråtesopper (Monodictys) er en type muggsopp som i hovedsak fører til en misfarging av trematerialer som har vært utsatt for fuktighet over tid. I bygninger er det ikke uvanlig at den fører til lokale råtesoppskader (gråråte). I motsetning til de fleste muggsopp avgir den i liten grad sporer til luft.

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!