Hvitkjuker

Hvitkjuker eller tømmersopper (Antrodia) er en kjukeslekt som forkommer som skadegjørere på bygningsmaterialer som utsettes for lekkasjer eller høy fuktighet over lengere tid. Det er spesielt 4 arter som forårsaker skader i boliger: Antrodia serialis – rekkekjuke, Antrodia sinuosa – hvit tømmerkjuke, Antrodia (Fibroporia) vaillantii – kjellerkjuke og Antrodia xantha – rutetømmerkjuke. Hvitkjuker kan lokalt forårsake omfattende skader, men de har liten evne til å spre seg inn i friskt og tørt treverk. Soppene forårsaker brunråte og angrepet tremateriale sprekker opp i mindre eller større sprekkeklosser. Rekkekjuke danner ofte innvendige skader hvor trevirkets overflate forblir intakt. Soppen er en vanlig skadegjører i krypekjeller og oppdages ofte ikke før skadene har fått et relativt stort omfang pga manglende oppsprekking av overflaten på trematerialene. Rutetømmersopp er vanlig som skadegjører i takkonstruksjoner. Ved gode vekstforhold danner noen av hvitkjukkene hvit kraftig overflatevekst med hvite strenger. De kan da lett forveksles med angrep av ekte hussopp (Serpula lacrymans), men til forskjell fra ekte hussopp forblir hvitkjukenes strenger myke selv ved tørking.

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!