Råtedrill

Råtedrill er et instrument som registrerer tettheten til materialene. Råtedrillundersøkelsen utføres ved at et ca 2 mm tykt spesialbor føres gjennom material­et. Instrumentets skriver gir en utskrift av tettheten til materialet.

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!