Støvlus

Støvlus (Psocoptera) foretrekker fuktige steder i bygninger. Dette kan være kjellere, yttervegger med fuktinnsig, under gulvbelegg og tepper på fuktig såle og lignende. De kan også forekomme i nye hus før bygningsmaterialer har tørket ut. Ved opphold på tørre steder dør de raskt. Støvlushunnene har jomfrufødsel og det er ikke kjent at det finnes noen støvlushanner. Hunnene kan legge ett til to hundre egg og utklekningstiden kan gå ned til ca en måned ved gunstige vekstbetingelser. Støvlus kan også forekomme i stivelsesrike matvarer. I og med at de kan beite på muggsopp, kan de imidlertid indikere et fuktproblem som må følges opp.

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!