Svart granbarkbukk

Svart granbarkbukk (Tetropium castaneum) er vanlig forekommende i Norge. Hunnene legger egg i sprekker i barken på felte, gamle eller svekkede trær, og da spesielt gran. Larven lever i laget mellom barken og veden og det vil oppstå gnagespon. Den voksne larven gnager seg en gang med vinkel innover i veden og hvor den forpupper seg i et lite kammer. Når den voksne billen kommer ut vil det bli et hull i barken. Svart granbarkbukk er ingen skadegjører i bygninger, men den kan dukke opp hvis man har ved/granved liggende i huset.

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!