Svertesopp

Svertesopp er en samlebetegnelse for en gruppe mikrosopp med mørkfargede hyfer som gir en misfarging av angrepet trevirke og malte overflater. Avhengig av pH, temperatur og næringsforhold opptrer svertesopper som sopptråd eller som gjærceller på bygningsmaterialer. Soppene finner næring på over­flaten av eller i malingsfilmen, i støv eller lignende. Svertesopp utgjør heller et kosmetisk problem enn et inneklimaproblem, i og med at artene produserer små mengder virvlende sporer. Det gjøres spesielt oppmerksom på at en del av det man tradisjonelt betegner som muggsopp også er svartfarget. Betegnelsen svertesopp refererer derfor i hovedsak til en kombinasjon av voksested og lite sporeproduksjon. Muggsopp innen slektene Aureobasidium, Cerato­cy­tisHormonema og Phialophora er eksem­pler på ulike svertesopp.

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!