Tørrfruktmøll

Tørrfruktmøll (Plodia interpunctella) opptrer hovedsakelig i varmere strøk på jorden der de angriper tørket frukt, nøtter og mandler. Larvene kan opptre som mark i sjokolade og ulike kornprodukter. I Norge vil et angrep av tørrfruktmøll som regel stamme fra lagrede nøtter eller mandler. Utviklingen fra egg til voksent individ kan under gunstige forhold ta ned mot 35 dager. De voksne individene forlater da matvarene de har levd i for å finne seg et sted høyt oppe i huset der de kan forpuppe seg. Tørrfruktmøll gjør ingen annen skade enn at matvarer blir ødelagt.

Bekjempelse kan skje ved å fjerne matvarene med møll eller hvor man har mistanke om møll. Mistenkelige forpakninger enten kastes eller fryses ned. I tillegg må det gjøres en grundig (gjentatt) rengjøring i og omkring kjøkkenskap, komfyr o.l. Giftbruk frarådes generelt innendørs. Det kan eventuelt være aktuelt med insektgift som er beregnet for innendørs bruk i avgrensede og små doser i utilgjengelige områder hvor det er mistanke om møll.

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!