Vanlig jordløper

Vanlig jordløper (Carabus nemoralis) er en art innenfor slekten løpebiller. De som oppdages innendørs er vanligvis vel 2-3 cm lange og svarte eller brunlige. De færreste kan fly og de er rovdyr som lever av mark, snegler og insekter. Løpebiller behandler byttet ved å gulpe opp et sekret på byttet. Dette fører til at byttet blir lammet og går sakte i oppløsning som den senere suger i seg (mao foregår fordøyelsen delvis på ”utsiden” av kroppen). Løpebiller generelt jakter om natten og holder seg skjult hele dagen. De er vanlige i hager og på jorder. Innendørs opptrer de som regel som tilfeldige gjester på fuktige steder. Enkelte løpebillearter kan spise frukt og tekstiler, men dette forekommer sjelden. Ved kontakt kan løpebillen gulpe opp fordøyelsesvæske, men den kan også utsondre en syrlig lukt (organiske syrer) fra kjertler på bakkroppen som forsvar mot fiender.

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!