Nasjonalt fuktwebinar 2020 

Nasjonalt fuktseminar arrangeres som forenklet webinar 23. september 2020. Det blir fire spennende foredrag med mulighet til å stille spørsmål underveis.

Årets seminar ble som kjent utsatt på grunn av korona, og planen var å flytte det til 23. september. Vi ser oss dessverre nødt til å utsette det ytterligere. Nytt tidspunkt blir 18. mars 2021.

For de av dere som synes det blir for lenge å vente, tenker vi å arrangere et forenklet seminar via streaming 23. september 2020 kl. 09.00–12.00. Det vil bli fire foredrag med chat-funksjon, hvor spørsmål besvares etter hvert foredrag.

Vi har valgt ut følgende foredrag:

Klok av skade eller ungen ut med badevannet? – 800 år med fukt i bygninger (Mari Sand Austigard, Mycoteam)

Arter og grunnleggende bygningsfysikk forandres ikke i løpet av 200 år. Store endringer i materialer, materialbruk og konstruksjonsoppbygging samt klimaendringer, har imidlertid forårsaket betydelige endringer i livsgrunnlaget for ulike organismer i bygningene. En god forståelse av slike problemstillinger gir oss et viktig kunnskapsgrunnlag for å kunne forutse hvilke problemer som kan oppstå i fremtiden.

Fuktsikker byggeprosess ved nybygging og ombygging. Finnes det EN løsning? Ny standard og revidert anvisning.
(Trond Bøhlerengen, SINTEF Community)

Ute på byggeplassene er det ofte svært utfordrende å sikre en tilstrekkelig tørr byggeprosess til å unngå forskjellige typer fuktskader. Nå har det kommet egen standard om “fuktsikker bygging”. Vil den være til nytte? Samtidig foreligger nå en revidert utgave av anvisningen “Fuktsikkerhet. Viktige kontrollpunkter ved prosjektering og utførelse” i Byggforskserien. Her finner man nyttige innspill til viktige kontrollpunkter i forbindelse med oppføring av bygninger.

Fukt og mugg – Ny kunnskap om et gammelt problem. 
(
Trygve Devold Kjellsen, Mycoteam)

Muggsopp i norske bygninger har vært i fokus siden 1990-tallet. Mange tror at problemene nå er løst. Men det viser seg at selv om noen problemstillinger er redusert, gjenstår andre, og dessuten har det kommet nye. Foredraget belyser de nye utfordringene og mulighetene som ligger i undersøkelser, analyser og vurderinger av muggsoppskader – særlig i nye bygninger.

Radonsperre og fuktsperre i gulv – Fuktproblematikk og utfordringer med dagens løsninger
(Marius Kvalvik, SINTEF Community)

Moderne, svært vanlige tekniske løsninger som ligger skjult inne i konstruksjoner, forventes å fungere godt. Utfordringene ligger i å kunne kontrollere den faktiske konsekvensen og hvordan man går frem ved eventuelle utbedringstiltak. Radonsperre har en svært viktig funksjon, men det kan også oppstå fuktforhold som fører til andre problemer. Kunnskapen om dette er lite kjent, men dette foredraget bidrar til å endre på dette.

Deltakeravgiften på fuktwebinaret er kr 1299,-. (eks mva) 

Meld deg på her

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!