Nasjonalt Fuktseminar 2021

Smitteverntiltakene i koronaårene 2020 og 2021 har dessverre ikke hindret vann- og fuktskader i særlig grad, og SINTEF og Mycoteam inviterer igjen til Nasjonalt fuktseminar.

På årets arrangement kan vi bl.a. friste med foredrag om byggskader for 100 milliarder og utfordringer med håndtering av vannskader. I tillegg tar vi opp problemer med moderne byggemåter hvor det benyttes byggematerialer som brannimpregnert kledning. Seminaret avholdes både digitalt og på Meet Ullevaal. Vi vet ikke om det fremdeles vil være restriksjoner på antall fysiske deltakere p.g.a. korona, men vil prioritere de som har meldt seg på først.

Se fullt program her

TID:
Onsdag 1. september, 2021, kl. 08:45-15:30. Registrering og kaffe fra kl. 08:15.
STED:
Meet Ullevaal, Oslo, Sognsveien 77 C, via Thon Hotel Ullevaal Station.

PRISER OG PÅMELDING:
Pris fysisk deltakelse inkl. servering kr 3 900,- eks. mva.
Pris digital deltakelse kr 2 900,- eks. mva.
Grupperegistrering, fysisk deltakelse: 5 personer eller flere (20% rabatt) kr 3 120,- eks. mva.
Studentpris kr 950,- eks. mva. KUN DIGITAL DELTAGELSE.
Presse går gratis (gi beskjed om du ønsker å delta fysisk eller digitalt).

PÅMELDINGSFRIST:
Påmelding innen 19. august. Ved avmelding etter denne datoen belastes halv deltakeravgift, ikke benyttet plass
belastes med full deltakeravgift. Deltakeravgiften må være betalt før 1. september.

Meld deg på her

Med vennlig hilsen SINTEF Community og Mycoteam