Håndbok om vannskader

Boken gir viktig informasjon og kunnskap til alle som håndterer vannskader. I tillegg kan den bidra med informasjon til de som jobber med 3. partskontroll, taksering og boligsalgsrapporter.

Vannskader koster de ulike aktører i bransjen flere hundre millioner kroner i året i form av utbedring, advokathonorarer, erstatning og medisinsk behandling. Håndbok om vannskader er en ny bok som gir en tverrfaglig og praktisk oversikt over hvordan man på en optimal måte håndterer vannskader ved registrering av skader samt kortsiktige og langsiktige tiltak for å begrense skadene ved utbedring og reparasjon. Boken passer for håndverkere, ingeniører, forsikringsselskaper, skadebegrensningsbedrifter og huseeiere.

Håndbok om vannskader presenterer metoder og løsninger som sikrer at skadebegrensning, tørking og gjenoppbygging gir bygningen og bygningsdelene like god kvalitet som før skaden. Med enkle trinn-for-trinn forklaringer og praktiske tips bidrar boken til å gjøre et stort og sammensatt fagområde tilgjengelig og forståelig for folk flest.

Boken fungerer som en “bruksanvisning” for de ulike fagfolkene samtidig som den hjelp huseiere til å forstå hva som gjøres og hvorfor, slik at han kan følge med i utbedringsarbeidet og stille spørsmål. Boken tar også for seg årsakene til at vannskader oppstår, beskriver hvordan man skal bygge røranlegg og våtrom samt viser forebyggende tiltak som vil hindre at vannskader oppstår.

“Håndbok om vannskader”
(228 sider. Utgitt mai 2009. ISBN 978-82-91070-11-7).
Forfattere: Johan Mattsson og Oddvar Stensrød
Pris: 490,-

Nyhetsbrev

Abonnér på vårt nyhetsbrev!