Send inn prøver

Materialprøver:

Asbest: Er bygningen oppført før 1985? Send oss en prøve for analyse slik at det kan bekreftes/ avkreftes om det er asbestholdige materialer.

Råtesopp: Mycoteam kan påvise type råtesopp, aldersbestemme skaden og gi generelle anbefalinger for videre tiltak.

Muggsopp: Misfargede/fuktpåvirkede materialer kan leveres inn til oss for analyse.

Mycotape:

Har du oppdaget misfarging eller fuktpåvirkede materialer men ønsker ikke å fjerne noe av materialet for innsending? Da kan du benytte en Mycotape for å ta prøve av overflaten, denne sendes så inn til oss for analyse av muggsopp.
Les mer

Mycotape2 DNA:

Har du mistanke om muggsopp, kjenner en muggaktig «kjellerlukt», men ingen synlig misfarging/skade? Da kan du benytte deg av en Mycotape2 DNA analyse. Denne metoden brukes for å vurdere om det forekommer skjulte fukt- og soppskader. Prøver tas på en støvete overflate.
Les mer

Vi kan tilby flere prøvetakingsmetoder, se her

Prøver sendes til:

Mycoteam AS
Postboks 5 Blindern
0313 Oslo

Kontakt oss for eventuelle spørsmål og / eller bestilling av prøvetakingutstyr.

Kontakt oss